Het bedrijf

Schadeherstel Bolsward BV

Schadeherstel is opgericht in 1979 en sindsdien gevestigd aan de Koopman Heeresweg 12.
In 1993 is Schadeherstel Bolsward B.V. voortgekomen uit Hoogstra B.V. met 4 firmanten en is Auke Elzinga aangesteld als directeur.
In 2007 is Auke Elzinga directeur/eigenaar geworden van Schadeherstel en heeft de intentie het bedrijf – net als in de vorige jaren – de naam van Garantie Schadeherstel in ere te behouden en voor u klaar te staan.

FOCWA

Focwa is de Nederlandse branche organisatie voor schadeherstel aan personen- en bedrijfsvoertuigen, waarin tevens het Focwagarantiefonds is opgericht. Dit geldt overigens alleen voor EuroGarantbedrijven.

Aan de voorwaarden voor toetreding tot de Garantiebedrijven liggen zeer strenge eisen ten grondslag. Zij zijn opgesteld in, ondermeer intensief overleg met verzekeraars en leasemaatschappijen. Achterliggende doelstellingen zijn een aanzienlijk, en continue verbetering van outillage, presentatie, kostenbeheersing en service conform controleerbare standaards – en het langs die weg doorzichtig maken van de aanbodzijde van schadeherstel.

De organisatie is voor zowel leden als eigenaren van schadevoertuigen en bemiddelen zonodig bij eventuele geschillen door een onafhankelijke commissie van de ANWB en de Focwa. De daaruit voortvloeiende uitspraak is in deze bindend.

ISO 9001 : 2000

ISO 9001:2000 wordt door interne en externe partijen gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan normen en richtlijnen hierin genoemd. Ongemerkt maken normen deel uit van ons dagelijks leven. Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt, en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. En het bevat eisen waarmee de klanttevredenheid wordt verhoogd. Daarom maken wij gebruik van ISO 9001-2000 om dit alles zo goed mogelijk in praktijk te brengen.

Zo dragen normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk, en aan een gezonde en duurzame samenleving.